Kjøkken snart ferdig:

Søndag 14. januar 2001

Dag 1:

Mandag 15. januar 2001

Dag 2:

Tirsdag 16. januar 2001

Rettet opp taket

Kapper til ute.

Dag 3:

     

Onsdag 17. januar 2001

Taket er lagt, bortsett fra noen få i enden.   

            

Lufte ventilen til komfyren blir skjult i taket.    

Dag 4:

Torsdag 18. januar 2001

Dag 5:

Søndag 21. januar 2001

Kvist lakking

Halve taket malt, pluss lister.

Dag 6:

Mandag 22. januar 2001

Tak malt 1. strøk, lister 2. strøk.

Dag 7:

Torsdag 25. januar 2001

Tak malt 2. strøk.

Feb/Mars 2001:

Cato har malt vegger og snekkere har vært og satt opp skap.  Det er en del vi ikke er fornøyd med...

Det er en såkalt Rondo i hjørnet som ikke ble montert ordentlig slik at det ble en større glipe mellom komfyr og skuffene.  Dette kan fikses ved å flytte skuffe seksjonene mer mot komfyren og dra ut rondoen der den skal være.  På vår egen kappe må vi ta at overskapene er feilbestillt.  Mellom to tegninger av kjøkkenet så har det skjedd en glipp.  Dette kan løses ved å sette en hylle seksjon over overskapene eller også så gjør det egentlig ingenting.  Uttrekks skapet til høyre skal få en list opp mot taket.  Vaskemaskinen har ikke fronten på ettersom vi ikke har bestemt oss for håndtak enda.  Det skal også bli fronter på bena, men har ikke bestemt type enda.

 

Taket ble ikke så fint etter malingen.  Da ser en tydelig at retningen på plankene antagelig skulle ha blitt lagt motsatt.  Fra kjøkkenet sin side så ser taket glatt og fint ut, fra stue siden så er det en masse kvist huller og gliper.  Ser en på taket ellers i huset så er det det samme der at retningen har betydning.  En ser ikke dette tydelig på bildene.  Bildet til venstre er bra, det til høyre er ikke så bra.